Hva er egentlig TTIP?

I det siste har jeg lest og hørt mer om noe som kalles for ttip, norsk landbruk, simongard.no

Grunnen til at jeg har bitt meg merke i denne avtalen, er at den kan påvirke norske landbruk. Norge er som kjent ikke med i EU, men med i en handelsavtale kalt EØS. Og når nye direktiv og regler blir implementert i EU, kan de også påvirke EØS-avtalen. Norsk konkurranseevne kan også bli dårligere, i forhold til eksport til USA og Europa. For hvis vi da må innføre amerikanske tilstander i vårt landbruk, som kanskje kan påvirke helse og sikkerhet, og da tenker jeg på matsikkerhet. Amerikanerne har en helt annen holdning hva man putter i maten, og hva slags mat man putter i munnen.

Men det viktigste er at norsk jordbruk kan bli truet ved at nesten alle jordbruksvarer i EU vil ha null-toll, dette vil da bety at dette kan være veldig vanskelig å bevare norsk jordbruk. Norge er jo en av de landene i verden med størst beskyttelse på jordbruk, og kanskje vi må slutte med dette hvis denne frihandelsavtalen blir innført?

Jeg forstår meg ikke så mye på politikk, og skal ikke late som jeg forstår så mye om denne avtalen. Men jeg følger allikevel nøye med, i frykt for at alt det jeg har brukt så lang tid på, her på gården, vil bli bortkastet.