Hva er egentlig økologisk kjøtt?

Økologisk kjøtt er kjøtt som er produsert på en økologisk måte. I denne artikkelen skal vi prøve å forklare hva nettopp dette innebærer. 

Hva er økologisk kjøtt?

Økologisk kjøtt er kjøtt som er dyrket i samsvar med økologiske prinsipper. Dette innebærer at dyrene får gå fritt på beite, og ikke blir foret med kunstigfor eller antibiotika. Kjøttet har derfor en annen smak og kvalitet enn konvensjonelt dyrket kjøtt. Kjøttet skal også være frie for raske veksthormoner. Dyrene som produserer økologisk kjøtt må ha tilgang på utearealer, friskluft og naturlig beite. Produksjon av økologisk kjøtt tar derfor lenger tid enn vanlig industriell produksjon, noe som gjenspeiles i prisen på sluttproduktet.

Fordeler med å spise økologisk kjøtt

En av de viktigste fordelene med å spise økologisk kjøtt, er at det er sunnere for deg. Økologisk kjøtt inneholder ikke skadelige kjemikalier eller antibiotika som kan påvirke din helse negativt. I tillegg er økologisk kjøtt generelt mer næringsrikt enn konvensjonelt kjøtt. Det kommer alltid ut nye nyheter og fakta om kjøttproduksjon så det kan være lurt å holde seg oppdatert på det siste.

Økologisk kjøtt er også bedre for miljøet. Kjøtt fra dyr som har fått lov til å bevege seg fritt og spise en naturlig diett, produserer mindre skadelige avfall enn konvensjonelt oppdrettede dyr. Dette betyr at det er mindre belastning på miljøet fra produksjon av økologisk kjøtt.

Ulemper ved å spise økologisk kjøtt

Noe av det økologiske kjøttet kan være litt hardere og tøffere enn vanlig kjøtt, fordi det ikke er blitt behandlet med så mange kjemikalier. Det kan derfor ta litt lengre tid å tilberede. I tillegg er det ofte dyrere enn vanlig kjøtt, noe som ikke alle har råd til.

Konklusjon

I denne artikkelen har vi kort forklart hva økologisk kjøtt er, og fordelene med å spise økologisk. I tillegg smaker økologisk kjøtt ofte bedre enn vanlig kjøtt, noe som også er et pluss!