Litt om Charolais

Simon CharolaisI bloggen er det blitt skrevet mye om sauer og alt arbeidet som følger med dem. Lammingen nærmer seg nå med stormskritt så det er bokstavelig talt stille før stormen på den fronten. Jeg har bare så vidt vært inne på det tidligere, men det er også en betydelig kjøttproduksjon fra kjøttferasen Charolais her på gården. I dag tenkte jeg å fortelle litt mer om dette samtidig som jeg også gir litt bakgrunnsfakta om rasen Charolais.

Simon Charolais1For de som er litt opptatt av geografi så har man kanskje fått med seg at Charolais er et område i Frankrike. Og det samme gjelder for rasen. Charolais er et kjøttfe med opprinnelse eller utspring i området Charolais-Brionnais i Burgund. Geografiske ligger dette området omlag midt i Frankrike. Charolais har en lang historie og rasen er funnet omtalt så langt tilbake i tid som i år 878. I dag er rasen en meget god rase for produksjon av mørt og smaksrikt kjøtt, men opprinnelig var dette en rase som var utviklet som trekkdyr. Denne bakgrunnen har resultert i en rase som er stor av vekst med mye muskler. Dette er spesielt fremtredende i rygg og lår. Når man kom ut på 1700-tallet ble rasen benyttet som både arbeidsdyr og kjøttfe, men det var først fra og med det 20. århundret at rasen ble rendyrket som kjøttfe.

Simon Charolais3Simon Charolais2Alt må jo starte en gang, og den spede begynnelsen med Charolais i Norge var på 1960-tallet. Da ble rasen introdusert her. I dag er Charolais den mest populære kjøttferasen i Norge. Det er den også i Frankrike foran rasen Limousin. Det betyr at rasen i motsetning til den største storferasen i Norge, NRF eller norsk rødt fe ikke brukes til melkeproduksjon. Rasens force er kjøttproduksjon, men den blir likevel sett på som å ha gode melkeegenskaper og gir gode ammekyr. Ammekyr benyttes til å die kalvene den første perioden etter at de er kommet til verden. Dette kan vare frem til kalvene er syv måneder. Charolais er lys av farve, og dens viktigste egenskaper er stor tilvekst og høyt opptak av grovfor som for eksempel gress. Dette er viktig for god økonomi i kjøttproduksjonen.

Simon Charolais4Charoalis er en rase som har gode slakteegenskaper. Rasen er kjent for sin høye slaktetilvekst. Charolais har også godt lynne og dette kombinert med god funksjonalitet gjør den til et sikkert valg. Det betyr at den gir god økonomi i storfekjøttproduskjonen. De suverene egenskapene medfører også at den er populær til krysning med andre raser. Deriblant andre kjøttferaser som Aberdeen Angus og Hereford.

Simon Charolais5Her i Geiranger hvor vi er opptatt av at kulturlandskapet ikke gror igjen, er det også viktig at Charolais-feet utnytter kulturlandskapet godt og holder det åpent fordi denne produskjonen er ekstensiv. Her på gården har vi også dyrene gående på utmarkesbeite i nærheten av gården deler av året, mens de i vinterhalvåret fores på grovfor som er høstet på innmarken. Dyrene liker seg godt ute året rundt, men om vinteren har de også muligheten til å gå inn under tak og mellom levegger når været blir for hardt. På denne måten blir produksjonen her på gården tilnærmet økologisk og gir veldig godt kjøtt. Underveis i produksjonen har dyrene det bra og det gir et bra sluttprodukt.